№18 Кесиптик лицей

БИЗ ЖӨНҮНДӨ


 

КЕСИПТЕР

Аталышы

Окуу мөөнөтү

Окутуунун формасы

Иш чөйрөсү

1

Ресторан жана мейманкана чарбасынын кызматкери

3 жыл

Бюджет

Тейлөө кызматы

2

Тикмечи

3 жыл

Бюджет

Жеӊил өнөр жай

3

Автомобиль оӊдоочу слесарь

3 жыл

Бюджет

Транспорт

4

Тигүүчү   (ЛОВЗ)

10 ай

Бюджет

Жеӊил өнөр жай

5

Токарь универсал

10 ай

Бюджет

Транспорт

6

Тикмечи

10 ай

Бюджет

Жеӊил өнөр жай

7

Автомобиль оӊдоочу слесарь

10 ай

Бюджет

Транспорт

8

Электр жана газ менен ширетүүчү

10 ай

Бюджет

Металл менен иштѳѳ

9

Ашпозчу

10 ай

Бюджет

Коомдук тамак-аш өндүрүшү

10

Автоэлектрик

3 ай

Кыска мөөнөт

Транспорт

11

Автомаляр

3 ай

Кыска мөөнөт

Транспорт

12

Токарь-универсал

3 ай

Кыска мөөнөт

Транспорт

13

Балдардын тамактануусу боюнча ашпозчу

3 ай

Кыска мөөнөт

Коомдук тамак-аш өндүрүшү

14

Коомдук тамактануу боюнча кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу

3 ай

Кыска мөөнөт

Коомдук тамак-аш өндүрүшү

15

Тигүүчүлүк өндүрүштүн кызматкерлеринин квалификациясын жогорулатуу

3 ай

Кыска мөөнөт

Жеӊил өнөр жай

16

Автоунаалардын шиналарын монтаждоо жана дөнгөлөктөрдүн геометриясы боюнча слесарь

3,5 ай

Кыска мөөнөт

Транспорт

17

Автоунаанын кыймылдаткычын жана түйүндөрүн оӊдоо боюнча слесарь

3 ай

Кыска мөөнөт

Транспорт

18

Автоунаанын кузовун оӊдоо боюнча слесарь

3 ай

Кыска мөөнөт

Транспорт

19

Тигүү машиналарды оӊдоо боюнча слесарь

3,5 ай

Кыска мөөнөт

Тейлөө кызматы

20

Бычууну билген тигүүчү

3,5 ай

Кыска мөөнөт

Жеӊил өнөр жай

21

Официант-бармен үчүн кесиптик англис тили курсу

3 ай

Кыска мөөнөт

Тейлөө кызматы

22

Шым тигүүчү

1 ай

Кыска мөөнөт

Жеӊил өнөр жай

23

Горничная

2 ай

Кыска мөөнөт

Тейлөө кызматы

24

Нан жапкыч кондитер

3 ай

Кыска мөөнөт

Коомдук тамак-аш өндүрүшү

25

Улуттук жана европа ашканасынын ашпозчусу

3 ай

Кыска мөөнөт

Коомдук тамак-аш өндүрүшү

26

Официант-бармен

2 ай

Кыска мөөнөт

Тейлөө кызматы

27

Лекалолорду жайгаштыруучу - бычмачы

2 ай

Кыска мөөнөт

Жеӊил өнөр жай

28

«R-Keeper» программасы

1 ай

Кыска мөөнөт

Тейлөө кызматы

 

Байланышуу: 

Дареги: Бишкек ш., Анкара көч, 2А
Телефон: 0 (312) 44-97-54
Директор: Малдыбеков Бакыт Кубанычович
Электрондук почта:  pl18-2011@mail.ru

Сайт: http://oldkesip.kg/pl18/