№93 Кесиптик лицей

   

КЕСИПТЕР

№ п.п.

Аталышы

Окуу мөөнөтү

Окутуунун формасы

Ишкердүүлүк чөйрөсү

 1.  

Компьютерди, уюштуруу техникаларды, локалдык түйүндөрдү оңдоо жана тейлөө боюнча устат

10 ай

узак мөөнөттү

IT, компьютердик технологиялар, радиоэлектроника

 1.  

Компьютерди, уюштуруу техникаларды, локалдык түйүндөрдү оңдоо жана тейлөө боюнча устат

2 ай

кыска мөөнөттү

IT, компьютердик технологиялар, радиоэлектроника

 1.  

Үй тиричилик муздаткычтарды жана кондиционерлерди оңдоо жана тейлөө боюнча устат

10 ай

узак мөөнөттү

 

Электротехника, муздаткыч жабдууларды эксплуатациялоо жана оңдоо

 1.  

Үй тиричилик муздаткычтарды жана кондиционерлерди оңдоо жана тейлөө боюнча устат

2 ай

кыска мөөнөттү

Электротехника, муздаткыч жабдууларды эксплуатациялоо жана оңдоо

 1.  

Уюлдук телефондорду жана планшеттерди оңдоо жана тейлөө боюнча устат

10 ай

узак мөөнөттү

 

Электротехника, уюлдук телефондорду эксплуатациялоо жана оңдоо

 1.  

Уюлдук телефондорду жана планшеттерди оңдоо жана тейлөө боюнча устат

2 ай

кыска мөөнөттү

Электротехника, уюлдук телефондорду эксплуатациялоо жана оңдоо

 1.  

Жарнама тармагындагы компьютердик графиканын дизайнери

10 ай

узак мөөнөттү

 

IT, компьютердик технологиялар

 1.  

Жарнама тармагындагы компьютердик графиканын дизайнери

2 ай

кыска мөөнөттү

IT, компьютердик технологиялар

 1.  

Улуттук жана европа ашканаларынын ашпозчусу

10 ай

узак мөөнөттү

 

Тейлөө тармагы

 1.  

Улуттук жана европа ашканаларынын ашпозчусу

2 ай

кыска мөөнөттү

Тейлөө тармагы

 1.  

Үй тиричилик техникасын оңдоо жана тейлөө боюнча устат

10 ай

узак мөөнөттү

 

Электротехника, тиричилик техникаларын эксплуатациялоо жана оңдоо

 1.  

Үй тиричилик техникасын оңдоо жана тейлөө боюнча устат

2 ай

кыска мөөнөттү

Электротехника, тиричилик техникаларын эксплуатациялоо жана оңдоо

 1.  

Локалдык түйүндөрдүн администратору

10 ай

узак мөөнөттү

 

IT- технологиялар радиоэлектроника

 1.  

Локалдык түйүндөрдүн администратору

2 ай

кыска мөөнөттү

IT- технологиялар, радиоэлектроника

 1.  

Электр жана газ ширетүүчү

2 ай

кыска мөөнөттү

Электротехника

 1.  

Жеке компьютердин оператору

2 ай

кыска мөөнөттү

IT, компьютердик технологиялар

 1.  

3D моделдөө жана робототехника

2 ай

кыска мөөнөттү

IT, компьютердик технологиялар

 1.  

Коопсуздук түйүндөрдүн куроочусу

2 ай

кыска мөөнөттү

IT, компьютердик технологиялар

 

 

 

 

Байланышуу:

Сайт: http://oldkesip.kg/pl93/