№17 Кесиптик лицей

БИЗ ЖӨНҮНДӨ

 

КЕСИПТЕР

Аталышы

Окуу мөөнөтү

Курстун түрлөрү 

Таандык чөйрөсү

1

Бычып билүү менен тикмечи

10 ай

Узак мөөнөттүү

Жеңил өнөр-жай 

2

Тикмечи

10 ай

Узак мөөнөттүү

Жеңил өнөр-жай   

3

Тигүүчү

10 ай

Узак мөөнөттүү

Жеңил өнөр-жай 

4

Чач-тарач-визажист

10 ай

Узак мөөнөттүү

Тейлөө кызматы

5

Бычмачы

6 ай

Кыска мөөнөтүү

Жеңил өнөр-жай 

6

Бычып билүү менен тикмечи

6 ай

Кыска мөөнөтүү

Жеңил өнөр-жай

7

Тикмечи

3 ай

Кыска мөөнөтүү

Жеңил өнөр-жай

8

Бычмачы (аялдардын женил көйнөгү)

3 ай

Кыска мөөнөтүү

Жеңил өнөр-жай  

 9

 Слесарь-ондоочу

  3 ай

  Кыска мөөнөтүү

  Тейлөө кызматы

10

Лекалолорду жайгаштыруучу бычмачы

2 ай

Кыска мөөнөтүү

Жеңил өнөр-жай

11

Тигүүчү

2 ай

Кыска мөөнөтүү

Жеңил өнөр-жай

12

Тигүүчү (модулдук окутуу)

1,5 ай

Кыска мөөнөтүү

Жеңил өнөр-жай  

13

Чач-тарач-визажист

3 ай

Кыска мөөнөтүү

Тейлөө кызматы

14

Визажист

1 ай

Кыска мөөнөтүү

Тейлөө кызматы

15

Саймачы

2,5 ай

Кыска мөөнөтүү

Жеңил өнөр-жай  

 

 

Байланышуу:
Область: Бишкек шаары
Дареги: Бишкек шаары, Чүй проспекти, 107
Телефон номерлери: 0 (312) 36-01-35; 0 (312) 36-66-46
Факс: 0(312) 36-01-35
Директор: Ниматова Иноват Бакировна
Электрондук дареги: pl17.00@mail.ru

Сайт: http://pl17.edu.kg/