Кластерлер

Кесиптик билим берүү системасындагы ITкластер

           Башталгыч кесиптик билим берүү агенттиги тарабынан 2012-жылдан тартып IT технология боюнча  адистерди даярдоо жана өнүктүрүү багытында тийиштүү чаралар көрүлүп келе жатат. Республикалык методикалык-илимий борбордун жана №93, №98 окуу жайлардын кызматкерлери тарабынан IT тармагындагы бирдиктүү 12 модулдуу программа иштелип чыгып, эл аралык деңгээлдеги ISDEL сертификатын берүү мүмкүнчүлүгү менен окутуулар жүргүзүлүүдө.

            2016-жылы Башталгыч кесиптик билим берүү агенттиги жана Юридикалык жактардын биримдиги (ОЮЛ КАРПОУ) ортосунда информациялык-коммуникациялык технологиялар тармагындагы кадрларды даярдоо жөнүндө Меморандумга кол коюлган. Аталган Меморандумдун алкагында Юридикалык тараптар биримдиги жана Бишкек шаарындагы №98-кесиптик лицейдин ортосунда  №98-кесиптик лицейдин базасында IT- Академиясынын атаандаштыкка туруштук бере алган IT адистерин даярдоо үчүн биргелешип иш алып баруу  жөнүндө Келишим түзүлгөн.

             IT-Академиянын пилоттук долбоорунун жүрүшүндө КАРПОУнун Юридикалык жактардын биримдигинин катышуусу менен модулдук технологиялар  боюнча WEB-программалоонун  эксперименталдык окуу пландары  түзүлүп, 40  IT адистери даярдалды.

            2017-жылы Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн алдындагы бизнести өнүктүрүү жана инвестиция боюнча Кеңешинин отурумунда “IT окутуунун кластерин” түзүү маселеси каралган (23.06.2017-ж. №2 Токтому). КРнын Премьер-министринин 05.06.2017  токтомдоштурулган №16-2540 - тапшырмасына ылайык КРнын Билим берүү жана илим министрлигине Мамлекеттик Мүлктү башкаруу фонду менен биргеликте башталгыч кесиптик билим берүү окуу жайларынын базасында адистештирилген IT окутуу  мекемелерин түзүү тапшырылган.

           Бүгүнкү күндө өнөктөштөр: КАРПОУнун  Юридикалык жактардын биримдиги жана Жогорку технологиялар паркы менен кызматташуунун натыйжасында:  Талас областынын Көк-Ой айылындагы №6-КЛде; Ысык-Көл областынын Кара-Кол шаарындагы № 14-КЛде; Нарын областынын Нарын шаарындагы № 87-КЛде; Чүй областынын Токмок шаарындагы ИПКде; Баткен областынын Кызыл-Кыя шаарындагы №70-КЛде пилоттук режимде  программисттерди даярдоонун базалык деңгээлин IT окутуу  кластери түзүлүдү.

           Учурда Башталгыч кесиптик билим берүү агенттигинин Республикалык илимий-методикалык борбору жана КАРПОУ тарабынан окуу пландары иштелип чыгып кабыл алынды, окуу жайлар аталган кесип боюнча окутуу үчүн лицензия алуу аракеттерин көрүшүүдө. Окуу жайларда КАРПОУнын кызматкерлери окутуучулар болушат,ал эми окуу жайын бүтүргөн бүтүрүүчүлөр Жогорку технологиялар паркында жумуш менен камсыз болушат. Ал жерде карьералык тепкичке көтөрүлүүнүн эң башкы талабы –дүйнөлүк деңгээлдеги IT продукциясын түзүп чыгуу болуп саналат.