Мыйзамдар

МЫЙЗАМДАР

1 КР Мамлекеттик тил жөнүндө мыйзамы
2 КР Мамлекеттик символдору жөнүндө мыйзамы
3 КР Билим берүү жөнүндө мыйзамы
4 КР Башталгыч кесиптик билим берүү жөнүндө мыйзамы
5 КР Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө мыйзамы
6 КР Конституциялык мыйзамы КР Өкмөтү жөнүндө
7 КР Лицензиялык-уруксат берүү тутуму жөнүндө мыйзамы
8 КР Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө мыйзамы
9 КР Эркектер  менен аялдар үчүн бирдей укуктар менен бирдей мүмкүнчүлүктөрдүн мамлекеттик кепилдиктери жөнүндө мыйзамы
10 КР Мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарынын карамагында турган маалыматтарга жетүү жөнүндө
11 КР Административдик иштин негиздери жана административдик жол-жоболор жөнүндө
12 КР Көзөмөлчүлүк кеңеши жөнүндө мыйзамы
13 КР Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө мыйзамы
14 КР Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө мыйзамы
15 КР Ички аудит жөнүндө мыйзамы
16 КР Мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларынын штаттык санынын чеги жөнүндө жана эмгегине акы төлөөнүн шарттары тууралуу мыйзамы
17 Закон КР "О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих и работающих в условиях высокогорья и отдаленных труднодоступных зонах"
18 Закон КР "О декларировании доходов, расходов, обязательств и имущества лиц, замещающих политические, специальные государственные и муниципальные политические должности"
19  КР Жол кыймылы жөнүндө өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзамы