КР ЖК жана Өкмөттүн токтомдору

КР Мамлекеттик жарандык кызматчыларынын жана муниципалдык кызматчыларынын ишин баалоо жана эмгек акы төлөө шарттары жөнүндө 2017-жылдын 1-марты № 131
КР Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат чөйрөсүндөгү мыйзамдарды сактоону камсыз кылуу маселелери жөнүндө 2016-жылдын 14-декабры № 674
КР Өкмөтүнүн жаңы түзүмүнүн бекитилгендигине байланыштуу уюштуруу чаралары жөнүндө 2015-жылдын 16-ноябры № 768
КР Билим берүү системасында көз карандысыз аккредитация боюнча актыларды бекитүү жөнүндө 2015-жылдын 29-декабры № 670
КР Мамлекеттик кызматчылардын категориясына кирбеген жана мамлекеттик мекемелерде, анын ичинде аткаруучу бийликтин мамлекеттик органдарынын карамагындагы мекемелерде иштеген кызматкерлердин эмгегине акы төлөөнүн шарттары жөнүндө 2015-жылдын 6-апрели № 197
КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 29-майындагы № 300 “Кесиптик башталгыч билим берүүнүн билим берүү уюмдарынын типтүү штаттарын бекитүү жөнүндө” токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө 2014-жылдын 26-декабры № 729
КР Башталгыч кесиптик билим берүүсүнүн 10 кесиптик лицейинде бюджеттик каржылоонун минималдуу стандарттарынын негизинде каржылоонун ченемдик принцибин киргизүү боюнча сынамык долбоорун өткөрүү жөнүндө 2014-жылдын 9-октябры № 591
КР Мамлекеттик органдар, алардын түзүмдүк бөлүнүштөрү жана ведомстволук мекемелери тарабынан жеке жана юридикалык жактарга берилүүчү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн стандарттарын бекитүү жөнүндө 2014-жылдын 3-июну № 303
КР Мамлекеттик жарандык кызматтан жана муниципалдык кызматтан терс негиздер боюнча бошотулган адамдардын реестрин түзүү, жүргүзүү, өзгөртүү жана толуктоо тартибин бекитүү жөнүндө 2013-жылдын 30-декабры N 714
10  КР Мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларынын эмгек акы төлөө системасын өркүндөтүү боюнча 2013-2020-жылдарга карата чаралар жөнүндө 2013-жылдын 28-июну № 383
11  КР Мамлекеттик кызматчынын, ошондой эле анын жакын туугандарынын кирешелери, мүлкү жана милдеттенмелери жөнүндө маалыматтарды декларациялоо, жарыялоо жана талдоо маселелери тууралуу 2012-жылдын 25-декабры № 855
12  Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама жөнүндө 2012-жылдын 23-июлу № 517
13  Кыргыз Республикасында билим берүү системасын өнүктүрүүнүн стратегиялык багыттары жөнүндө 2012-жылдын 23-марты № 201
14  Кесиптик көндүмдөрдү өнүктүрүү боюнча улуттук кеңеш жөнүндө 2012-жылдын 23-марты № 193
15  Кыргыз Республикасынын жазык-аткаруу системасынын түзөтүү мекемелеринин алдындагы кесиптик окуу жайлар жөнүндө жобону бекитүү тууралуу 2012-жылдын 1-марты № 159
16  Мамлекеттик органдар, алардын түзүмдүк бөлүмчөлөрү жана ведомстволук мекемелери көрсөтүүчү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн бирдиктүү реестрин (тизмесин) бекитүү жөнүндө 2012-жылдын 10-февралы № 85
17  Билим берүү уюмдарынын кызматкерлеринин эмгек акыларын эсептөөнүн тартиби жөнүндө нускаманы бекитүү тууралуу 2011-жылдын 31-майы № 270
18  Билим берүү уюмдарынын кызматкерлеринин эмгек акысын эсептөөнүн тартиби жөнүндө 2011-жылдын 31-майындагы № 270
19  Билим берүү уюмдарынын кызматкерлерине эмгек акы төлөөнүн жаңы шарттарын киргизүү жөнүндө 2011-жылдын 19-январы № 18
20  Кесиптик башталгыч билим жөнүндө документтердин формаларын бекитүү тууралуу 2008-жылдын 3-октябры № 560
21  Командировкалык чыгымдардын нормаларын белгилөө жана алардын ордун толтуруунун тартиби жөнүндө 2008-жылдын 26-августу № 471
22  Социалдык чөйрө мекемелеринде тамак-аштын акчалай нормалары жөнүндө 2008-жылдын 15-январы № 7
23 

КР министрликтеринин, мамлекеттик комитеттеринин, администрациялык ведомстволорунун жана аткаруу бийлигинин башка органдарынын ведомстволук бөлүмдөрүн түзүү жана мамлекеттик ишканаларды түзүү маселелери жөнүндө 2007-жылдын 6-июну № 211

24 

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик башталгыч, орто жана жогорку кесиптик билим берүүчү уюмдарынын студенттерине жана окуучуларына стипендиялардын өлчөмдөрүнүн белгилөө жөнүндө 2005-жылдын 27-июну № 261

25  Баштапкы кесиптик билим берүү системаларынын иштерин жөнгө салуучу ченемдик-укуктук акытлар жөнүндө 2003-жылдын 25-апрели № 245 
26  О введении процедуры оценки и признания (валидации) неформального образования граждан в ряде учебных заведений начального профессионального образования
27  Об улучшении условий питания учащихся из числа сирот и реабилитационных групп системы начального профессионального образования