Топтоо - аналитикалык иштер жана эл аралык кызматташтык бөлүмү

Максаты: Бөлүмдүн негизги максаты Башталгыч кесиптик билим берүү жаатындагы мамлекеттик саясатты жүзөгө ашыруу боюнча чараларды иштеп чыгуу,анын аткарылышын талдоо, мониторинг жана баалоо, ошондой эле эл аралык кызматташуу жаатындагы иштерди координациялоо.

          Милдеттери: Бөлүмдүн негизги милдеттери:

-  башталгыч кесиптик билим берүү чөйрөсүндө мамлекеттик саясатты жүзөгө ашыруу боюнча иш-чараларды жана иш-аракеттерди иштеп чыгуу;

-  башталгыч кесиптик билим берүү жаатындагы мамлекеттик саясатты жүзөгө ашырууда үзгүлтүксүз талдоо, мониторинг жана баалоо жүргүзүү, Агенттикке сапаттуу жана ишенимдүү маалыматтарды берүү;

-  башталгыч кесиптик билим берүү чөйрөсүндө саясатты иштеп чыгуу боюнча сунуштарды, рекомендацияларды даярдоо, анын ичинде укуктук-ченемдик актыларды өркүндөтүү;

-  эл аралык кызматташуунун натыйжалуулугун жогорулатуу боюнча иш-чараларды иштеп чыгуу.

 

         Функциялары: Тапшырылган милдеттерге ылайык  Бөлүм төмөнкү функцияларды аткарат:

-   кесиптик билим берүүдө Башталгыч кесиптик билим берүү жаатындагы колдонуудагы мыйзамдардын сакталышын, ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун, түзүлгөн келишимдерди, макулдашууларды, меморандумдарды талдайт;

-   мамлекеттик жана эл аралык программаларга ылайык  башталгыч кесиптик билим берүү тутумун өнүктүрүүнүн негизги багыттары боюнча узак мөөнөттүү иш-аракеттердин долбоорлорун иштеп чыгат  жана аларды жүзөгө ашыруу боюнча чараларды көрөт;

-   Агенттиктин, окуу жайлардын, ведомстволук бөлүмдөрдүн ишин талдайт жана талдоо натыйжаларын Агенттиктин жетекчилигине тааныштырат;

-   мамлекеттик программалардын, концепциялардын, стратегиялардын, эл аралык уюмдардын долбоорлорунун аткарылышына мониторинг жүргүзөт жана баа берет, мониторингдин жыйынтыктары боюнча аналитикалык маалымат даярдайт;

-   башталгыч кесиптик билим берүү тутумунун натыйжалуулугуна мониторинг жүргүзүү жана баалоо инструменттерин иштеп чыгат;

-   чет өлкөлүк өнөктөштөр менен кызматташуу жаатындагы ишти талдайт жана талдоонун негизинде сунуштарды (сунуштамаларды) иштеп чыгат;

-   башталгыч кесиптик билим берүүнү өнүктүрүүгө эксперттерди, консультанттарды, башка эл аралык адистерди ишке тартат.

 

Бөлүмдүн ишин уюштуруу

Бөлүмдү Бөлүм башчы жетектейт – Асанбаева Гульзада Жумалиевна

- Бөлүм башчы бөлүмдүн ишин уюштурат жана бөлүмгө жүктөлгөн милдеттердин жана функциялардын туура аткарылышы үчүн жооп берет.

Иш тартиби:

Дш-Жм: 9:00-18:00 тыныгуу менен 12:30-13:30

Байланыш номери: 454019 (201)

E-mail: gulzada.asanbaeva@kesip.kg

 

 

Бөлүмдүн кызматкерлери:

Жетектөөчү адис - Жусупбекова Нурия Жакыповна

- мамлекеттик программалардын аткарылышы жөнүндө аналитикалык отчетторду даярдайт, Агенттиктин учурдагы жана келечектеги пландарын иштеп чыгат, нормативдик укуктук актылардын долбоорлорун, уставдарды, нускамаларды жана иштин негизги багыттары боюнча башка ченемдик укуктук документтерди иштеп чыгууга катышат, окуу жайлардын стратегиялык пландарынын аткарылышы тууралуу мониторинг жүргүзөт.

Иш тартиби:

Дш-Жм: 9:00-18:00 тыныгуу менен 12:30-13:30

Байланыш номери: 454019 (202)

E-mail: ainuska.jeenbaeva@kesip.kg

 

Жетектөөчү адис - Чокоева Бурул Насипбековна

- эл аралык уюмдар менен өнөктөштүктү өнүктүрүү боюнча мыйзамдардын жана кол коюлган келишимдердин алкагында сунуштарды жана рекомендацияларды иштеп чыгат, эл аралык жана донордук уюмдардын каржылык жана техникалык жардамын тартуу жана пайдалануу боюнча өкмөттөр аралык сүйлөшүүлөргө сунуштарды киргизет, эл аралык жана донордук уюмдардын ишмердүүлүгү жөнүндө маалыматтарды берет, мониторинг жүргүзөт, чогултат, талдайт.

Иш тартиби:

Дш-Жм: 9:00-18:00 тыныгуу менен 12:30-13:30

Байланыш номери: 454019 (203)

E-mail: burul.chokoeva@kesip.kg, international@kesip.kg

 

Адис - Зайырбекова Канзада Зайырбековна

- мамлекеттик программалардын аткарылышы жөнүндө аналитикалык отчетторду даярдайт, тармактын статистикалык маалыматтары боюнча маалыматтык базасын түзөт жана жүргүзөт, баштапкы кесиптик билим берүүнүн негизги иш-аракеттери үчүн финансылык чыгымдар жөнүндө маалыматтарды чогултат, Агенттиктин негизги иш-аракеттери жөнүндө зарыл маалыматтарды даярдайт.

Иш тартиби:

Дш-Жм: 9:00-18:00 тыныгуу менен 12:30-13:30

Байланыш номери: 454019 (133)

E-mail: kanzada.zayirbekova@kesip.kg