Республикалык маданиятты жана чыгармачылыкты өнүктүрүү борбору (РМжЧӨБ)

Максаты: Республикалык чыгармачылыкты жана маданиятты өнүктүрүү борбордун негизги максаты ( мындан ары- РЧМӨБ) ар тараптуу чыгармачылык жөндөмүн өстүрүү, таланттарды табуу, искусствонун,  каада-салттарын негизинде окуучуларга эстетикалык тарбиялоо берүү, кесиптик башталгыч билим берүү системасындагы окуучулар арасында тарбиялык иштердин методикалык жактан сапатын жакшыртуу, кыргыз элинин маданиятын жогорулатууну камсыздоо болуп саналат.

Милдеттери: РЧМӨБ негизги милдеттери:

- окуучулардын чыгармачылык шык-жөндөмдүүлүктөрүн ачуу, таланттарын жана жөндөмдөрүн өнүктүрүү;

- кесиптик башталгыч билим берүүчү окуу жайлардын деңгээлинде ийримдик жана эс алуу иштерин уюштурууга көмөк көрсөтүү;

- бул чөйрөдө оң тажрыйбаны жалпылайт жана аны кесиптик башталгыч билим берүү тутумунда жайылтат.

Функциялары: республикалык чыгармачылыкты өнүктүрүү борборуна жүктөлгөн негизги милдеттерине ылайык төмөнкү иштерди аткарууга милдеттүү:

- кесиптик башталгыч билим берүү тутумунда маданий-агартуу жана эс алуу иштеринин негизги багыттарын иштеп чыгат;

- искусствонун жана маданияттын ар кандай багыттары боюнча окуучулар үчүн ачык билим берүү-тарбиялоо иш-чараларын өткөрөт;

- окуучуларга интеллектуалдык, профессионалдык маданиятка, жеке мамилелердин маданиятына, кесиптик жашоо жөндөмдүүлүгүн ийгиликтүү адаптациялоого тарбиялоо үчүн кошумча программаларды иштеп чыгат жана ишке ашырат;

- көркөм жана элдик чыгармачылыктын багыттары боюнча республикалык конкурстарды, семинарларды даярдоого катышат жана өткөрүүнү уюштурат;

- окуу жайлардын ийримдик жана секциялык иштерин жүргүзөт;

-маданий-массалык иш-чараларды уюштурууда жана өткөрүүдө окуу жайларга практикалык жана методикалык жардам көрсөтөт;

- ийримдик жана эс алуу иштерин уюштуруу чөйрөсүндө тажрыйба алмашууну уюштурат.

 

Республикалык чыгармачылыкты жана маданиятты өнүктүрүү борборунун ишин уюштуруу:

Директору Абдыкалыкова Роза Турдубековна

Директор Республикалык борбордун ишин уюштурат жана борборго жүктөлгөн милдеттерди жана функцияларын талаптагыдай аткаруу үчүн жоопкерчилик тартат, мамлекеттик бийлик органдары, жалпыга маалымдоо каражаттары менен өз ара аракеттенет, кызматкерлердин функциялык милдеттеринин аткарышын жана алардын эмгек тартибинин сакталышын контролдойт, квалификациясын жогорулатуу боюнча ишти уюштурат.

Иштөө графиги:

Дүйшөмбү-жума: 9:00-18:00 тыныгуу менен 12:30-13: 30

Байланыш телефондору: 49 19 83

E-mail:  roza.abdykalykova@kesip.kg

 

Борбордун Кызматкерлери:

Директордун орун басары-Жумагулов Нуржаасын Нарынбекович

борбордун чыгармачылык ишмердүүлүгүнө пландарды түзөт, ийримдик жана эс алуу иштерин контролдойт, отчетторду даярдайт, борбордун иш планын жүзөгө ашырат, негизги ишмердүүлүк маселелери боюнча жоболорду, программаларды, сценарийлерди иштеп чыгууга катышат, өнөктөштөр менен биргелешкен маданий, эс алууну өнүктүрүүчү программаларды жана маданий-массалык иш-чараларды түзүү жөнүндө сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт.

Иштөө графиги:

Дүйшөмбү-жума: 9:00 - 18:00 тыныгуу менен 12:30 - 13: 30

Байланыш телефондору: 49 19 83

E-mail: Nurik_xyd@kesip.kg  

 

Массалык уюштуруу бөлүмүнүн башчысы – Асанканова Май Мурадыловна

Массалык уюштуруу бөлүмүнүн учурдагы жана келечектүү пландаштыруу ишин уюштуруу ишин жүргүзөт, окуу жайлардын өздүк көркөм чыгармачылык жетекчилеринин ишин көзөмөлдөйт жана уюштурат чогултуу, Массалык уюштуруу бөлүмүнүн негизги ишинин маалыматтарын талдайт.

Иштөө графиги:

Дүйшөмбү-жума: 9:00 - 18:00 тыныгуу менен 12:30 - 13: 30

Байланыш телефондору: 49 19 83

E-mail: maya.asankanova.83@kesip.kg