Каржылоо жана бухгалтердик эсепке алуу бөлүмү

Милдеттери: Бөлүмдүн негизги максаты - баштапкы кесиптик билим берүү тутумундагы финансылык ресурстарды бөлүштүрүүнү, ошондой эле бөлүштүрүүнү пландаштыруу жана контролдоо. Агенттиктин аппаратынын жана ага караштуу мекемелердин финансы-чарбалык ишинин натыйжалуулугуна экономикалык талдоо жүргүзүү.

Функциялар: бюджеттик көрсөткүчтөрдү пландаштыруу, билим берүү уюмдарын жана ведомстволук уюмдарды каржылоо

Финансы жана бухгалтердик эсеп бөлүмүнүн функционалдык милдеттерине ылайык, кызматкерлер төмөнкүлөрдү аткарышат:

Башкы адистер (Садыкова Ж.,  Бакыт уулу И.):

- бюджеттик каражаттардын, атайын фонддордун кирешелеринин жана чыгашаларынын сметаларын пландаштыруу жана бөлүштүрүү, ошондой эле Агенттиктин түзүмдүк бөлүмдөрүнүн отчетторунун негизинде консолидацияланган балансты түзүү.

Байланыш телефондары: 317271 (402, 308)

E-mail:  finapto@mail.ru

 

Жетектөөчү адис (Азимжанова Ф.):

- ведомствого караштуу мекемелердин бюджеттик жана атайын фонддору боюнча кварталдык жана жылдык отчетторунун пландаштырылган жана отчеттук көрсөткүчтөрүнүн негизинде талдоо даярдайт.

 

Адистер (Рахманкулова Г., Мурадилов М.):

- ИСУ тутумунда, ошондой эле ЕРГИ веб-сайтында ведомствого караштуу мекемелерден эсептерди жүргүзөт жана отчетторду кабыл алат, Борбордук агенттиктин иш орундарын автоматташтырууга катышат, кызматтык кат алышуулар менен иштейт, ошондой эле жарандардын өтүнүчү боюнча каттоону жүргүзөт.

Байланыш телефондары: 317271 (306, 305)

E-mail:  finapto@mail.ru

 

Бөлүм башчысы ():

- өзүнүн компетенциясынын чегинде ушул багыттардын бардыгын контролдоону жана уюштурууну жүзөгө ашырат.

Иш тартиби:

Дүйшөмбү-Жума: 9:00-18:00 тыныгуу 12:30-13:30

Байланыш телефондары: 317271 (302)

E-mail: finapto@mail.ru