"Эмгек Резерви" Республикалык дене тарбия жана спорт борбору "Эмгек резерви" (РДТжСБ)

Максаты: “Эмгек резерви” РДТжСБ негизги максаты – Кесиптик башталгыч билим берүү тармагынын окуучуларын жана кызматкерлерин дене тарбия жана спорт менен машыгууга чакыруу болуп эсептелет, ошондой эле массалык спортту пропагандалоо жана жаштарды аскерге чейинки даярдоого колдоо көрсөтүү.

Милдеттер: “Эмгек резерви” РДТжСБ негизги милдеттери:

-     дене тарбия жана жаштарды аскерге чийинки даярдоо  окутуунун сапатын жакшыртуу, ыкмаларын жана формаларын өнүктүрүү;

-     дене тарбия жана жаштарды аскерге чейинки даярдоо мугалимдеринин  квалификациясын жогорулатуу боюнча иш-чараларын уюштуруу;

-     Кесиптик башталгыч билим берүү агенттигине караштуу билим берүү уюмдарынын окуучуларын спортко, аскерге чейинки даярдоого пропагандалоо жана колдоо;

-     өспүрүмдөрдүн жана балдардын туруктуу кызыгуусун жана спорттун түрлөрү боюнча үзгүлтүксүз машыгууга болгон муктаждыгын калыптандыруу, дене тарбия жана спортунда билим деңгээлин жана сергек жашоо мүнөзүн жогорулатуу;

-     спорттук-массалык иш-чараларды өткөрүү;

-     региондук спорттук-массалык иш-чараларды уюштуруунун жана лицейлердин ичинде өткөрүүдө методикалык колдонмону жүзөгө ашыруу;

-     жаштардын ичинен жогорку квалификациядагы спортчуларды даярдоо.

Функциялары: “Эмгек резерви” РДТжСБ алдыга коюлган милдеттерге жетишүү үчүн төмөнкүдөй функцияларды аткарат:

-        КБББ Агентигине караштуу билим берүү уюмдарынын окуучуларынын арасындагы спорттук иштерди, жаштарды аскерге чейинки даярдоо, ден соолукту чыңдоо боюнча иш-чараларды өткөрүүгө көмөк көрсөтөт, ошондой эле Кесиптик башталгыч билим берүү тармагынын кызматкерлерин спорт менен машыгууга чакырат;

-        КБББ Агентигине караштуу билим берүү уюмдарынын ден соолукту чыңдоо багытындагы иштерин жана спорттук секцияларын уюштурууга методикалык жардам көрсөтөт;

-        ар бир жылга жобонун негизинде КБББ Агенттигинин бекитилген календарлык план боюнча спорттук-массалык иш-чараларды жана окуу-машыгуу жыйындарын уюштурат жана өткөрөт;

-        республикалык жана эл аралык мелдештерге катышуу үчүн, алдыңкы спортчулардын ичинен спорттун түрлөрү боюнча жогорку квалификациялуу спортчуларды даярдоону жүзөгө ашырат;

-        Кесиптик башталгыч билим берүү тармагынын окуучуларынын арасында дене тарбия жана спорттук ишти өнүктүрүү маселелери боюнча жарнамалык-маалыматтык ишти жүзөгө ашырат;

-        КБББ Агентигине караштуу билим берүү уюмдарынын спорттук-массалык иштерин, АЧД жана дене тарбиянын андан ары өркүндөтүү жана өнүктүрүү боюнча, окутуу жана тарбиялоонун деңгээлинин  абалы жөнүндө талдоо жүргүзөт жана КБББ агентигине маалымат берет;

-        КБББ Агентигине караштуу билим берүү уюмдарынын дене тарбия жана жаштарды аскерге чейинки даярдо, спорттук-массалык, окуу иштерин уюштуруу боюнча мониторинг жүргүзөт;

-        КБББ Агентигине караштуу билим берүү уюмдарынын дене тарбия жана жаштарды аскерге чейинки даярдоо боюнча окуу иштерин, спорттук-массалык иштерин уюштурууга жана өткөрүүгө,  контролдоону жүзөгө ашырат;

-        КБББ Агентиги жана ага караштуу билим берүү уюмдары, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттиги жана Кыргыз Республикасынын Коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитетинин тиешелүү бөлүмдөрү менен тыгыз байланышта иштейт.

 

 

“Эмгек резерви” РДТжСБ:

Директор-Эралиев Улан Токтомушович.

“Эмгек резерви” РДТжСБ  Жобосуна, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жана башка укуктук актыларына ылайык жетектейт.

Иштөө графиги:

Дүйшөмбү -Жума 9: 00-17: 00 тыныгуу 12:30-13: 30

Байланыш телефондору: +996 (312) 380 113; +996 (707) 036 807.

E-mail: laborreserveskg@gmail.com

 

Директордун орун басары-Нарбеков Жайнабек Шайлобекович.

- “Эмгек резерви” РДТжСБ жөнүндө Жободо каралган максаттарды жана милдеттерди аткарат.

Иштөө графиги:

Дүйшөмбү-Жума: 9:00-18:00 тыныгуу 12:30-13: 30

Байланыш телефондору: +996 (312) 376 257; +996 (700) 666 000.

E-mail: narbekov.zh@gmail.com

 

Башкы бухгалтер

- Бухгалтердик эсепти уюштуруу, чарбалык-финансылык ишин көзөмөлдөө жана “Эмгек резерви” РДТжСБ материалдык, эмгек жана финансы ресурстарын үнөмдүү пайдалануу.

- Бухгалтердик эсеп жөнүндө эсепке алуу саясатына таянып, түзүмүн жана ишинин өзгөчөлүктөрүн жана финансылык туруктуулугун камсыз кылуу.

- Милдеттенмелерди жана чарбалык операцияларды түшкөн негизги каражаттарды, товардык-материалдык баалуулуктарды жана акча каражаттарын аткарууга чыгымдардын сметаларынын иштерин аткаруу (кызмат көрсөтүү) борбордун финансылык-чарбалык ишинин жыйынтыктарын, ошондой эле финансылык жана эсептешүү операцияларын,  бухгалтердик эсептеринде операцияларга байланышкан кыймылды өз убагында чагылдыруу.

Иштөө графиги:

Дүйшөмбү-Жума: 9:00-18:00 тыныгуу 12:30-13: 30

Байланыш телефондору: +996 (312) 380 244.

E-mail: laborreserveskg@gmail.com