Агенттик жөнүндө

Кесиптик башталгыч билим берүү агенттиги Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин карамагындагы, кесиптик башталгыч билим берүү системасына жетекчилик кылуучу, кесиптик башталгыч билим берүү чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясатты жүзөгө ашыруучу түзүмдүк бөлүм болуп саналат.

Максаты: кесиптик башталгыч билим берүү чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясатты ишке ашыруу жана натыйжалуу башкарууну камсыз кылуу

Милдеттер:

-  кесиптик башталгыч билим берүү тутумунда билим берүүнүн жана окутуунун сапатын камсыз кылуу;

-  кесиптик башталгыч билим берүү уюмдарын, түзүмдүк бөлүмдөрүн каржылоону камсыз кылуу;

-  кесиптик башталгыч билим берүүнүн жарандарга билим берүү кызмат көрсөтүүлөрүн алууга бирдей мүмкүнчүлүктөрдү жана жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу;

-  кесиптик башталгыч билим берүү уюмдарынын окуучуларын жеке жана дене-тарбия жактан өнүктүрүүнү камсыз кылуу.

1) тармактык саясатты ишке ашыруу функциялары: КББА оптималдаштыруу; кадрларды эмгек рыногунун муктаждыктарына ылайык даярдоону пландоо; социалдык өнөктөштүктү бизнес менен өнүктүрүү максатында, билим берүү сапатын жогорулатуу; билим берүү уюмдарынын ишин талдоо; окуу пландарын жана программаларын бекитүү; жарандарга кесиптик башталгыч билим берүүдө кызмат көрсөтүү боюнча  бирдей мүмкүнчүлүктөрдү жана жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу үчүн чараларды иштеп чыгуу.

2) кызмат көрсөтүү милдеттери: жарандарды даярдоо, кайра даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу; жаза аткаруу чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу орган менен бирдикте соттолгондордун ичинен адамдардын жумушчу кесиптерин алуу укугун камсыз кылуу боюнча иштер.

3) баалоо милдети жана мониторинг жүргүзүү, контролдоо жана координациялоо: кесиптик башталгыч билим берүү тутумун өнүктүрүү иш-аракеттин пландары боюнча мамлекеттик программалардын аткарылышын контролдоо; ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдардын, балдардын ичинен жетим, эмгек мигранттардын балдарын, жумушсуз калктын жана  башка категориялардагы адамдардын кесиптик билим алуу үчүн укуктарын камсыз кылуу; кесиптик башталгыч билим берүү тармагындагы аккредитацияланган билим берүү уюмдарынын бүтүрүүчүлөрүн билими жөнүндө мамлекеттик үлгүдөгү документ менен камсыз кылуу.

4) колдоо милдети: билим берүү уюмдарын жана ведомстволук уюмдардын каржылоо; окуу-тарбиялоо иши боюнча билим берүү уюмдарына методикалык жардам көрсөтүү, инновациялык методдорду жана технологияларды окутуу маселелерин ишке киргизүү; алдыңкы педагогикалык тажрыйбаны жайылтуу; кесиптик башталгыч билим берүү тутумуна маалыматтык башкаруу системаны иштеп чыгуу жана ишке киргизүү.

 

Схеманын тиркемеси