БУУ ӨП

БУУ ӨП “Нарын облусунун аймактарын комплекстүү өнүктүрүү”, Кесиптик–техникалык билим берүүнү өркүндөтүү” компоненти Бул программанын максаты кесиптик билим берүү мектептерин эмгек базарынын талаптарына ыйгайлаштыруу аркылуу кесиптик билим берүү тутумун өркүндөтүү үчүн багытталган.

Донор: Россия Федерациясынын Өкмөтү: 175 миң АКШ доллары

Мөөнөтү: 2014-2016-жж.

Жетишилген натыйжалар: 4 пилоттук Кесиптик лицейдин устаканаларында “ашпозчу”, “электросварщик”, “тигүүчү” адистиктери боюнча жаңы шаймандар менен жабдылган, ушул адистиктерди жайылтуунун алкагында мындан ары иштөө үчүн кесиптик лицейлердин 32 инженер-педагог кызматкарлери кайра даярдыктан өтүштү, жергиликтүү эмгек базарында суроо-талап көбүрүүк болгон “ашпозчу”, “электросварщик”, “тигүүчү” 4 адистиктери боюнча жумушсуздарды дарядоо болгон.

2016-2019-жылдарга Кыргыз Республикасынын кесиптик башталгычбилим берүү тутумуна чет өлкөлүк өнөктөштөрдөн техникалык жардамкөрсөтүү программасы.

Келечекте кесиптик билим берүү тутумун чыңдоо аркылуу узак мөөнөткө жумуш орундарынын өсүшүн камсыз кылуу “Кыргыз Республикасынын Ош облусун 2016-2019-жж комплекстүү өнүктүрүү” “БУУнун” программасы.

Долбоорду ишке ашыруу мөөнөтү: 2016-2019 жылдар

Жалпы бюджет: 3,5млн.$ компонент бюджети: 315000$

Жетишилген натыйжалар: № 62, 58 КЛ пилоттук лицей катары тандалып  алынды, ал жерде жаңы адистиктер жана кесиптик билим берүү программалары базардын муктаждыгына негизделген (анын ичинде Россиянын эмгек базарында талап кылынган), ошондой эле кесиптик билим берүү тутумундагы сапатты контролдоо тутумун өнүктүрүү; Лицейлердин техникалык жана методикалык базасы өркүндөтүлдү: унаа оңдоочу жайдын ачылышы; балчы жаңы адистигинин ачылышы; суроо-талап болгон адистиктер боюнча сертификациялоону уюштуруу жана сертификаттоо жана жумушка орноштуруу борборун ачуу.

Кененирээк маалыматты бул жерден тапса болот:

https://www.kg.undp.org/content/kyrgyzstan/ru/home/operations/about_undp.html