Кыргыз Республикасындагы Хельветас Свисс Интеркооперейшн

Айыл жеринде кесиптик билим берүү долбоору

Хельветастын (Швецария өнүктүрүү уюму) Айыл жеринде кесиптик билим берүү долбоору, узак мөөнөттүү программаларынын бири болуп саналат. (2008-жылга чейин (STAR)-долбоорунун аталышын англисче кыскартуудан, б.а. Skills Training in rural Areas.

Айыл чарба жана айылдык кесиптик билим берүү долбоору 2001-жылдын январь айынан тартып Нарын облусунда кыргыз өнөктөштөрүнө жана жергиликтүү жааматтарга агрардык кесиптик билим берүү тутумун базар экономикасынын жаңы шарттарына ыйгайлаштыруу максатында иштеп баштаган.

Бул долбоор төмөнкү эки компонентти камтыган:

(A-STAR) Айыл жеринде айыл чарбасы боюнча кесиптик билим берүү. Долбоор Нарын, Ыссык-көл, Чүй жана Талас облустарындагы окутуу кызматтарын көрсөтүүчү өнөктөштөр менен кызматташып, алар ошол мезгилде 1000 ден ашык студенттер окутулуп, эки башка үч жылдык жана 16 айлык курстарда 500 дөн ашуун бүтүрүүчүлөр аякташкан. Бул жерде кесиптик лицейлер өзүлөрүнүн материалдык-базасын жана табигый ресурстарын колдонуп иштешкен.

(T-STAR) Айыл жериндеги мейманкана жана ресторан тармагында кесиптик билим берүү.

Долбоор Ыссык-көлдүн аймагында убактылуу жумушка жалданган мейманканалардын кызматкерлерин, ошондой эле жумушсуз адамдарды кыска мөөнөттүү окутуу курстарын өткөрүү максатында, туруктуу окутуу механизмдерин түзүүгө жана жайылтууга өз салымын кошту. Студенттер үчүн реалдуу жана практикалык мүмкүнчүлүктөрдү түзүү үчүн, окутуу курстары өнөктөш уюмдардын мейманканалардын базасында түздөн-түз өткөрүлүп турган. Баштапкы фазасында адаптациялоо курстары камтылып биринчи Швейцарияда сунушталган жана андан кийин Кыргызстандын жергиликтүү шарттарына жараша ылайыкташтырылган.

STAR жөнүндө кыскача

Долбоордун мөөнөтү

Пилоттук фаза: 2001-2002

I фаза: 2003-2005

II фаза: 2006-2008

III фаза: 2009-2012

IV фаза: 2013-2016

Каржылоо: ~ 500000 миң АКШ долл. жылына

Жыйынтык: Долбоор өзүнүн ишмердүүлүгүн бүтүндөй айыл аймактарды өнүктүрүүгө багыттаган, натыйжалуу жана туруктуу кесиптик билим берүү тутумүн түзүүгө өбөлгө түзүп, бүтүрүүчүлөргө жеке айылдык ишкердикти ийгиликтүү жүзөгө ашыруу үчүн шык билимдерди, көндүмдөрдү жана мамилелерди алууга шарт түзүү менен эмгек базарында өз ордун табууга мүмкүндүк берет.

Толук маалыматты ww.kyrgyzstan.helvetas.org/ru жана www.avep.info  сайтынан таба аласыз.