Германиялык коомдук, эл аралык кызматташтык (GIZ)

Биргелешкен долбоорлор / Германиялык коомчулуктун (GIZ) эл аралык кызматташтык боюнча техникалык жардам  көрсөтүү  программасы

“Ишке орношууга жана кесиптик билим берүүгө көмөктөшүү. 3-фаза” формалдуу жана расмий эмес кесиптик билим берүү тутумдарын колдоо аркылуу кесиптик билим берүүнүн сапатын жогорулатууга багытталган. Буга эмгек рыногундагы кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатын жогорулатуу, кесиптик кеңеш берүү жана кесипке багыт берүү, ошондой эле тыгыз кызматташуу жана иш берүүчүлөр менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү; жаштарды ишке орноштурууга көмөктөшүү: эмгек рыногуна багытталган модулдук окутуу курстарын иштеп чыгуу жана киргизүү.

Мезгили: 2017-2018-жылдары.

Гранттын өлчөмү: 3 млн. евро

 

Күтүлүүчү натыйжа: Кесиптик билим берүүнүн сапатын жогорулатуу; жумуш берүүчүлөрдүн жана жумуш издегендердин эмгек рыногундагы кызматтарга канааттануусун жогорулатуу; кесиптик башталгыч билим берүү сертификаттарынын жумуш берүүчүлөр жана бүтүрүүчүлөр арасында таанууну жогорулатуу.

“Борбордук Азиядагы кесиптик билим берүү” – долбор билим берүү сапатын жогорулатууга жана азык-түлүк өндүрүү технологиясы жаатында адистерди жана башкаруучу кадрларды региондук салыштыруу жана эл аралык стандарттарга ылайык квалификациясын жогорулатууга багытталган.

Күтүлүүчү жыйынтык:

Тамак-аш технологиясы боюнча адистештирилген кесиптик окуу жайлардын окутуучулары дидактика, атайын дидактика жана кесиптик педагогика боюнча жакшы көндүмдөргө ээ  болушат. Билим берүү жана илим изилдөө мекемелеринин, компаниялардын, ошондой эле жооптуу мамлекеттик органдардын чөйрөсүндө адистерди даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу маселелери боюнча Улуттук денгээлде кызматташуу.

Кыргызстандагы GIZ программасынын ишмердүүлүгү жөнүндө кеңири маалыматты төмөнкү сайттан таба аласыз: http://www.giz.de/en/worldwide/356.html