Европалык бирикме

 "Кыргыз Республикасында билим берүү тармагын реформалоону колдоо"  бюджетин  сектордук колдоо боюнча Европа Биримдигинин  программасы

Формалдуу жана формалдуу эмес билим берүүнүн натыйжалуу тутумун түзүүдө Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө көмөк көрсөтүү: баштапкы кесиптик билим берүүчү билим берүү мекемелерин бекемдөө жана модернизациялоо, КТБ тутумуна иш берүүчүлөрдүн катышуусу, ошондой эле КТБдө инклюзивдик билим берүүнү колдоо.

ЕСтин салымы: 20 миллион евро, КРӨ салымы: 250,000 евро

Мөөнөтү: 2013 - 2016-жж

Жетишилген натыйжалар: тренингдер жана беш тармактык изилдөө, кесиптик стандарттарды жана окутуу документтеринин пакетин иштеп чыгуу (ОС 4ке ылайык). 14 кесиптик стандарттар жана КТБ тутуму үчүн билим берүүчү жана программалык документтердин 10 инновациялык пакети, ошондой эле УЗНПОдо жан башына каржылоону жүзөгө ашыруу методологиясы иштелип чыкты.

Европа Биримдинин “Борбордук Азиядагы кесиптик билим берүү мекемелерин өнүктүрүү” долбоору

төмөнкүлөрдү көздөйт: кесиптик билим берүүнүн сапатын жана анын эмгек рыногунун талаптарына шайкеш келүүсүн жогорулатуу; бүтүрүүчүлөрдүн жумушка орношуусун көзөмөлдөө; иш берүүчүлөр менен өз ара аракеттенүүнү жакшыртуу.

Өнөктөш: Европа билим берүү фонду, Тажикстан Республикасынын Билим берүү министрлиги

Мөөнөтү: 2009 - 2016-жж.

Жетишилген натыйжалар:  билим берүү тутумунун саясатын иштеп чыгуу   менен провайдерлердин деңгээлинде жалпы максаттар  коюлду. Социалдык өнөктөштөр менен өз ара аракеттенүү бекемделип, ӨЭУ тутумунун өнүгүү мүмкүнчүлүктөрү бекемделди.

Кененирээк маалыматты бул жерден тапса болот: http://ec.europa.eu/echo/aid/asia/kyrgyzstan_en.htm