Европалык билим берүү фонду

Европалык билим берүү фонду (ЕФО), Европа биримдигинин адистештирилген, борборлоштурулган мекемелеринин (агенттик) бири, бул Европа биримдигинин тышкы мамилелер программасынын алкагында ЕБден тышкары өнөктөш өлкөлөрдө кесиптик билим берүү жана окутууну реформалоону колдогон эксперттик борбор.

Европалык билим берүү фондунун (мындан ары- ЕББФ) маанилүү демилгелеринин бири,  өнөктөш өлкөлөрдө жардам көрсөтүүчү  улуттук байкоо борборлорунун (мындан ары- УББ)  тармагын түзүү болуп саналат. ЕББФ Улуттук байкоо борборлорунун ишмердүлүгүн каржылаган жана  методикалык жардам көрсөткөн.

Кыргызстандын Улуттук байкоо борбору, Европалык билим берүү фондунун колдоосу менен өкмөттүн жана ТАСИС программасынын ортосундагы макулдашуунун алкагында, 1996-жылы ноябрь айында Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Билим берүү жана илим боюнча комиссиянын алдында түзүлгөн.

2003 -жылдан бери УББ  ЮНЕСКО –ЮНЕБОК борборунун катарында жана “Форум” дискуссиялык клубу  менен “Билим берүү демилгелери  форумунун” курмына  кирет.

Билим берүү демилгелери форумунун миссиясы: улуттук регионалдык жана эл аралык деңгээлдеги негизги түзүмдөрдүн ортосунда кесиптик билим берүү диалогун өнүктүрүүнү колдоо аркылуу Кыргызстандагы  туруктуу өнүгүүгө жана жакырчылыкты азайтууга салым кошуу.

Билим берүү демилгелеринин форуму изилдөө аркылуу кесиптик билим берүүнү өнүктүрүүнү, окутуу, маалымат таратуу, кесиптик билим берүү чөйрөсүндөгү саясат  аркылуу сунуштарды, өзүн-өзү иш менен камсыз кылууну, чакан жана орто бизнесин колдойт.

Улуттук байкоо борбору катары түзүлгөндөн баштап, андан кийин форум болгонго чейин 23дөн ашык долбоор ишке ашкан, алардын ичинен 12си эл аралык.

20дан ашык ишке орношуу, кесиптик билим берүү, англис, орус жана кыргыз тилдеринде окутуу маселелери боюнча жалпы тиражы 4000 нуска басма сөз даялдалып жарыяланган.

“Форум”  Дискуссиялык клубунун ишмердүүлүгү Форум аркылуу демилгеленди жана  анын жыйынында окуу жайлардын директорлору тарабынан көйгөйлөр талкууланып, тажрыйба алмашуу, инновациялар, окутуулар ишке ашты.

Кеңири маалыматты төмөнкү сайттан таба аласыз: https://www.caep-project.org/ru/etf-european-training-foundation/