ЭЭУ

Эл аралык Эмгек Уюму (ЭЭУ) “Окутуу стратегиясын ишке ашыруу: ЭЭУ менен Россия Федерациясынын шериктештиги”; (2 фаза)

Бул долбоор 2012-жылдын ноябрында кол коюлган келишимдин негизинде ишке ашырылган “Топ 20 окутуу стратегиясын ишке ашыруу: ЭЭУ менен Россия Федерациясынын өнөктөштүгү” долбоорунун экинчи фазасын билдирет.

Долбоорго КМШ өлкөлөрүнүн ичинен Армения, Кыргызстан, Тажикстан жана Россия Федерациясы, ошондой эле Жакынкы Чыгыш жана Азия өлкөлөрүнөн Иордания жана Вьетнам катышууда. Долбоордун 2016-жылы аяктаган биринчи фазасы кесиптик билим берүү тутумдарын чыңдоого, шаймандарды иштеп чыгууга жана сыноого, адам ресурстарын өнүктүрүү (АРӨ) боюнча билим алмашууга көмөктөшүүгө багытталган.

Долбоордун узактыгы: 2016-2019-жж.

Кийинки төлөм: 12 миллион доллар.

Долбоорду иштеп чыгуунун максаты: кесиптик билим берүү тутумун, аялдар менен эркектердин жумушка орношуу мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү, жумушка орношуу мүмкүнчүлүктөрүнө бирдей жетүү жана бирдей мамиле жасоо, анын ичинде инклюзивдүү жана туруктуу өсүү үчүн кирешелерин жогорулатуу саясатын күчөтүү.

Атап айтканда, КТБ тутумунун алдында турган саясий жана институттук деңгээлдеги бир катар көйгөйлөрдү чечүү пландаштырылууда. Төмөндө Долбоордун үч Оперативдик Максаты жана ага байланыштуу натыйжалар сүрөттөлгөн:

1-оперативдик максат: Белгиленген артыкчылыктарга ылайык мамлекеттик саясатты, кесиптик билим берүүнүн тутумдарын жана стратегияларын талдоо, реформалоо жана жүзөгө ашыруу чөйрөсүндө мамлекеттик органдардын жана таламдаш жактардын потенциалын күчөтүү.

2-оперативдик максат: Кесиптик стандарттарды, квалификацияны, компетенттүүлүккө негизделген окуу программаларын жана баалоо куралдарын иштеп чыгуу жана колдонуу мүмкүнчүлүктөрүн өнүктүрүү аркылуу экономикалык тармактарда кесиптик билим берүү тутумун чыңдоо.

3-оперативдик максат: Россиянын тармактары жана КТБ адистеринин катышуусу менен Москвадагы Сколково (СКОЛКОВО) башкаруу борбору тарабынан Россиянын беш регионундагы жана Россиянын жеке секторлорундагы, ошондой эле жеке пайда алуучу өлкөлөрдөгү КТБ мекемелеринин башчылары үчүн кесиптерге суроо-талапты болжолдоо методологиясын өркүндөтүү жана колдонуу.

Кененирээк маалыматты ушул жерден аласыздар: https://www.ilo.org/100/ru/